Fresh

שיפוץ החדר של הבכור יצר את התזוזה בפאזל. כמו בכל שינוי בחיים, שגלגל אחד זז הוא גורם לגלגלים האחרים לשנות את סיבובם. כך מצאנו את עצמנו מתכננים את החדרים של השניים הנוספים במשפחה. הבחירה של שניהם, אך כל אחד לחוד – לצבוע קיר אחד בחדר בצבע אהוב. בחירת הצבע על ידי הבן היתה בהתאם לקבוצת

עוד >>