מספן

יום שישי האחרון נטול ילדים, מתחילים להרגיש שחזרנו לסוג של שיגרה. החזרה מהחגים מאופיינת בחלוקה לשני סוגי אנשים: אלו שחזרו לשיגרה עם הסכין בין השיניים ומתחילים לרוץ אחרי המשימות כאילו אין מחר ואלו שעדיין מרחפים ונושמים את אדי החופש הארוך, שהעניקו לנו השנה חגי תשרי – ומה איתך? איך חזרת? אני חזרתי היישר לאוקינוס המשימות

עוד >>