טרילוגיית סוכות – ארבעת המינים

"היא לא תשכח לשים לולב והדסים ענף של ערבה ירוק רימון בתוך עליו וכל פירות הסתיו עם ריח בוסתנים רחוק…"  (נעמי שמר)   שלומית בסוכת השלום דואגת לשים את כולם מאוגדים. ארבעת המינים הם הפסיפס של החברה שלנו. בכל מפגש, צומת, ככר, פינת רחוב אנחנו פוגשים: את האתרוגים אנחנו רואים ומריחים ממרחקים. את ההדסים אנחנו

עוד >>