הורה בוחר

תקופה זו של השנה זוהי תקופת בחירות. לא, הכוונה היא לא לבחירות לכנסת, או לממשלה. מדובר באחת הבחירות המורכבות עבורנו ההורים, שחוזרת על עצמה בכל גיל ילדנו. זו בחירת הגן עירוני, בית הספר היסודי, חטיבת הביניים ומגמת התיכון. נכון שהאחרונה, היא יותר של ילדנו המתבגרים, אך לא מעט אנחנו מתהפכים בבטן מתהליך קבלת ההחלטות שלהם,

עוד >>